Masz prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. 

Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania, odzież musi posiadać oryginalne metki.

Jeżeli chcesz wymienić towar na inny, złóż nowe zamówienie i niezależnie zwróć ten, z którego rezygnujesz. 

Sklep zwraca cenę towaru oraz podstawowe koszty jego dostarczenia pod warunkiem, że kupujący zwrócił wszystkie rzeczy, które zakupił w ramach jednego zamówienia. Koszty odesłania towaru pokrywa kupujący. 

Jeśli chcesz zwrócić towar najpierw skontaktuj się z nami mailowo, następnie wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i spakuj razem ze zwracanym/wymienianym towarem i dowodem zakupu oraz odeślij kurierem z możliwością śledzenia paczki na adres:

Gatowalls Sp. z o. o., Gen. J. Bema 23/29, 87-100 Toruń, tel. +48 604 144 739 

Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych oraz nie odpowiadamy za przesyłki wysłane bez potwierdzenia nadania i możliwości śledzenia.  

Jeśli nie dysponujesz drukarką, możesz napisać oświadczenie zwrotu odręcznie. Pamiętaj tylko o umieszczeniu najważniejszych informacji: imię i nazwisko, nr. zamówienia, nr konta do zwrotu (jeżeli płatność była przelewem). 

Zwracamy cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia do Ciebie zgodnie z zapisem Art 32 i 33 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. 

Wzór formularza zwrotu:

 

                                     ......................., dn............. .......... r.

..........................

.........................

imię, nazwisko i adres konsumenta 

 

Gatowalls sp. z o. o.

ul. Gen. J. Bema 23/29

87-100 Toruń

 

 

                               Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) zwracam zakupiony towar w postaci:

 

 ..........................................................................................................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ..........................................................................................)

przelewem na konto nr..............................................................................................................................

(Jeżeli płaciłeś za pośrednictwem PayU, nie musisz podawać numeru konta, zwrócimy należność w takiej formie jakiej dokonałeś płatności) 

Towar otrzymany został dnia ..................................................................................................................

Oświadczam, że towar jest w stanie niezmienionym i nie był używany.

Załączam dowód zakupu.

 

 

                                                                                            ...............................

                                                                                                 podpis konsumenta